אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

צוללי שמיר
20/12/2019
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
15
003452
05/1999
05/2019
לבן
200
פלדה
כן
01/05/2020
מדבקה עוטפת שלישי מהיקף המיכל במרכז
לא

תמיר אלחלל
צוללי שמיר
29371