אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

איציק קבסו
05/09/2019
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
s80
P339467
06/2018
06/2018
צהוב
207BAR
אלומיניום
כן
05/09/2020
מיכל וברז חדשים
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395