אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

חקר ימים ואגמים כינרת - 1
22/12/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
1
S 063
PP110271
08/2017
08/2017
אפור
3000 PSI
אלומיניום
כן
22/12/2021
לא

DUGIT ERAN ROZEN
דוגית
A29383