אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אופיר ינאי
04/12/2020
WINNER
SCUBA
בדיקה ויזואלית
1
11.1
SN2045
09/2020
09/2020
כסוף
207
אלומיניום
לא
מיכל + ברז חדשים
לא

תמיר אלחלל
צוללי שמיר
29371