אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

שלמה פלניצקי
19/06/2019
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
040 CF
LS21219
05/2007
07/2018
אלומניום
207 BAR
אלומיניום
כן
31/08/2019
כן

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381