אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מוני לוי
02/12/2020
TORTEC
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
15L
BS5045/1/CM/8
04/2001
11/2020
צהוב
232BAR
פלדה
רשת, מגף, ידית
כן
02/12/2021
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395