אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מועדון צלילה רמת יוחנן # 17
11/11/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
40 Cf
LS109895
07/2017
07/2017
אלומניום
207BAR
אלומיניום
כן
11/11/2021
לא

שלומי פלניצקי
רמת יוחנן
29381