אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

דויד אלבז
25/05/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
3
03\8242
04/2002
01/2019
לבן
200 BAR
פלדה
כן
25/05/2021
כן

ערן רוזן
school of marine sciences university of haifa
29383