אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מועדון צלילה רופין 12
08/03/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
s80
AS0627014
11/2009
01/2020
אפור
207BAR
אלומיניום
לא
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395