אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

יחיאל פרץ
09/01/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
S040
LS14315
08/2005
04/2019
אלומניום
207BAR
אלומיניום
כן
09/01/2021
כן

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381