אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

ניר צמח
07/09/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
1
0.9 ליטר
DI7941
07/2007
04/2018
אפור
207 אט
אלומיניום
כן
07/09/2021
לא

ניר צמח
DecoStop Israel
29406