אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אבינועם שנייפלד
13/05/2020
LUXFER
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
12
P322222
01/2018
01/2018
ללא
3000 PS
אלומיניום
מגף
כן
13/05/2021
לא

שמעון קושניר
קיסריה העתיקה
29379