אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

רואי ליברמן
27/07/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
11.1 ליטר
CC061694
05/2012
05/2017
אדום
207 אט
אלומיניום
כן
27/07/2021
לא

ניר צמח
DecoStop Israel
29406