אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אלכסנדר שליאפקין
22/08/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
12L
97/186/
04/1997
05/2017
שחור
300 BAR
פלדה
כן
02/07/2021
לא

שמעון קושניר
קיסריה העתיקה
29379