אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אינדיגו
01/12/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
S080
AS66757
07/1995
07/2020
צהוב
207bar
אלומיניום
כן
01/12/2021
לא

שלומי פלניצקי
אינדיגו
29381