אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מעגן מיכאל 035
11/12/2019
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
80CF
P317326
12/2017
12/2017
אלומניום
207 BAR
אלומיניום
כן
11/12/2020
לא

רוני ברק
מעגן מיכאל
29393