אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

שי שליו - נחשון עבודות ימיות
02/02/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
16
92/342
05/1992
05/2016
לבן - נצבע ע"י הלקוח
200
פלדה
רשת, מגף
חלודה רבה מאוד בתוך המיכל + ריח רע, חלודה הצוואר המיכל
לא

איתן מהר"מ
אקווה דורה/רוח צפונית
29380