אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

ליאור פוגל
04/12/2020
WINNER
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
11.1
SN2057
09/2020
09/2020
כסוף
207
אלומיניום
לא
ברז+ מיכל חדשים
לא

תמיר אלחלל
צוללי שמיר
29371