אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

חיים ברנס
06/08/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
S30
CC1881278
03/2014
07/2020
צהוב
207BAR
אלומיניום
ריג לדקו'/סטייג'
כן
06/08/2021
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395