אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מעגן עבודות ימיות וצלילה בע"מ
28/10/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
15L
20/0225/018
02/2020
02/2020
צהוב
232BAR
פלדה
מגף
כן
28/10/2021
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395