אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

שמואל בן אדון
24/05/2020
Roth Mion
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
15L
2012/13774
06/2012
11/2019
כסוף
230BAR
פלדה
מגף, ידית
כן
24/05/2021
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395