אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אריאל אבא אלי
09/08/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
1
10L
15/0690/060
04/2015
11/2017
צהוב שחור לבן
200
פלדה
רשת, מגף, ידית, פקק ברז
לא
לא

איתן מהר"מ
אקווה דורה/רוח צפונית
29380