אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מבואות ים מכמורת
20/08/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
s063
PP2876
05/2017
05/2017
אפור
207BAR
אלומיניום
כן
20/08/2021
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395