אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

עמית זאבי
12/02/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
18L
98/281/147
05/1998
02/2020
לבן
220BAR
פלדה
רשת, מגף
כן
12/02/2021
הצבע מתחת למגף מקולף
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395