אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

סימור 1214
03/11/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
80CF
P265240
04/2016
04/2016
אלומניום
207 BAR
אלומיניום
כן
03/11/2021
לא

שלומי פלניצקי
SEAMOR
29381