אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

שמואל בן אדון
20/05/2020
Roth Mion
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
15L
2016/1382
04/2016
04/2016
כסוף
230BAR
פלדה
מגף, ידית
כן
20/05/2021
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395