אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

שלמה פלניצקי
19/06/2019
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
006cf
D16146
02/2006
12/2017
צהוב
207 BAR
אלומיניום
כן
30/12/2019
מיכל לחליפה יבשה
לא

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381