אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

תמר הופמן
22/07/2019
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
S050
R15514
02/2007
05/2016
שחור
207BAR
אלומיניום
כן
22/07/2020
קילופי צבע מסביב למיכל
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395