אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אילן דלמאר
11/11/2019
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
11.1
P353353
01/2019
01/2019
כסוף
207
אלומיניום
כן
11/11/2020
כן

ניר צמח
DecoStop Israel
29406