אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אלכסנדר שליאפקין
15/06/2020
FABER
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
12L
02/1295
06/2002
04/2018
שחור
3000 PSI
פלדה
כן
15/06/2021
אוויר בלבד!
לא

שמעון קושניר
קיסריה העתיקה
29379