אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

סימור 1012
03/11/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
63Cf
BJ0052214
08/2016
08/2016
אלומניום
207 BAR
אלומיניום
כן
03/11/2021
לא

שלומי פלניצקי
SEAMOR
29381