אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

גדי
30/05/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
S 80
P640785
10/2004
12/2016
אפור טבעי
3000 PSI
אלומיניום
כן
27/05/2021
כן

ערן רוזן
school of marine sciences university of haifa
29383