אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מיכאל גולדשטיין
12/07/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
12.0Liter
98/3063-090
03/1998
06/2020
צהוב כתף כחולה
232 BAR
פלדה
כן
12/07/2021
ברז חדש שהביא הלקוח, לא מצויין על הברז שם היצרן, במקומו נרשם מס׳ סידורי שמוטבע על הברז
לא

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381