אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מועדון צלילה רופין 33
08/03/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
s80
P387995
03/2012
01/2020
אפור
207BAR
אלומיניום
לא
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395