אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

ניצן וייזר
11/05/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
12
00/041
01/2000
04/2019
שחור
200
פלדה
מגף
לא
לא

איתן מהר"מ
אקווה דורה/רוח צפונית
29380