אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

חיים צרני
04/12/2020
WINNER
SCUBA
בדיקה ויזואלית
1
11.1
SN2046
09/2020
09/2020
כסוף
207
אלומיניום
לא
לא

תמיר אלחלל
צוללי שמיר
29371