אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מועדון צלילה רופין 22
28/06/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
s80
P388005
03/2012
12/2016
אפור
207BAR
אלומיניום
כן
28/06/2021
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395