אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

נסיון
08/11/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
ncxx
hgc
02/2020
01/2020
bvc
bvcx
אלומיניום
כן
08/11/2021
לא

שלומי פלניצקי
SEAMOR
29381