אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

שוקי מינטוס
08/07/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
15L
17/0402/025
03/2017
03/2017
צהוב
232BAR
פלדה
רשת, מגף, ידית
כן
08/07/2021
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395