אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אמיר גל
05/11/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
s80
P337323
09/1987
10/2017
תכלת
207BAR
אלומיניום
כן
05/11/2021
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395