אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

סימור 1010
03/11/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
63cf
BJ0051715
04/2016
04/2016
אלומניום
207BAR
אלומיניום
כן
03/11/2021
לא

שלומי פלניצקי
SEAMOR
29381