אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

סימור
03/11/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
63Cf
PP7216
03/2019
03/2019
אלומניום
207 BAR
אלומיניום
כן
03/11/2021
לא

שלומי פלניצקי
SEAMOR
29381