אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

דימה בריסקין
09/01/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
5.8 ליטר
LS17654
09/2006
11/2015
צהוב
207 אט
אלומיניום
ריג לדקו'/סטייג'
כן
08/01/2021
כן

ניר צמח
DecoStop Israel
29406