אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מועדון צלילה רמת יוחנן # 16
17/11/2019
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
80Cf
P254569
01/2016
01/2016
אלומניום
207 BAR
אלומיניום
כן
17/11/2020
לא

שלומי פלניצקי
רמת יוחנן
29381