אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

תומר גרניט
04/08/2019
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
12
P297185
05/2017
05/2017
אלומניום
200
אלומיניום
כן
04/08/2020
כן

דניאל רוזמרין
קיסריה העתיקה
29384