אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

נירים 9#
16/06/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
50Cf
R3593
05/1995
05/2020
אלומניום
207BAR
אלומיניום
לא
לא

שלומי פלניצקי
מועדון הצלילה של גבי
29381