אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

דימיטרי פרסקי
29/01/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
15.0 Liter
90/0544/116
03/1990
04/2019
אפור
200 BAR
פלדה
רשת, מגף
כן
29/01/2021
לא

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381