אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מועדון צלילה רופין 9
28/06/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
S45
EJ0003582
01/2011
12/2016
אפור
207BAR
אלומיניום
כן
28/06/2021
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395