אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

חברת החשמל
06/01/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
18 ליטר
18/0059/070
01/2018
01/2018
צהוב
232 אט
פלדה
מגף
כן
06/01/2021
לא

ניר צמח
DecoStop Israel
29406