אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

ערן אורלנסקי
26/11/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
s80
AS200443
04/1999
05/2020
אפור
207BAR
אלומיניום
מגף
כן
26/11/2021
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395